Το Daft Punk έκανε πανκ όλους όσους παρακολούθησαν τα Grammy του 2014, νομίζοντας ότι ήμασταν πολύ τολμηροί για να τους πιάσουμε να το κάνουν;