Σε μια στιγμή, τα δύο μέλη του One Direction αναγνώρισαν εν συντομία την παρουσία του άλλου στα AMAs του 2016.