Από το '...Baby One More Time' έως το 'Work Bitch', η Living Legend's παρείχε πολλά πιθανά τραγούδια για ερμηνεία από τότε που βγήκε στη σκηνή το 1998.