Η εξάλειψη του 'DWTS' του Normani Kordei είναι περίπου μια αμφιλεγόμενη απώλεια όπως θα δείτε.